מספד רב: כי נפל ממנו [...] מוהר"ר מאיר [...]

Author: 
מרגליות, אפרים זלמן
Title: 
מספד רב: כי נפל ממנו [...] מוהר"ר מאיר [...]
Publishing place: 
למברג
Date: 
1815
Publication Language: 
Remarks: 

In his book: שמונה ספרים נפתחים, מכון משנת דוד, ירושלים תשנ"ח,2