תולדות חייו ופועלו של [...] מוהר"ר בן ציון הלברשטאם, אבד"ק באבוב, נעקדה"ש ד' אב תש"א [...]

Publication title: 
תולדות חייו ופועלו של [...] מוהר"ר בן ציון הלברשטאם, אבד"ק באבוב, נעקדה"ש ד' אב תש"א [...]
Publisher: 
תלמוד תורה דחסידי באבוב
Publishing place: 
ירושלים
Publication Language: