תפארת ציון

Author: 
הלברשטם, שלמה
Title: 
תפארת ציון
Publisher: 
תפארת בחורים ד'באבוב
Date: 
1993
Publication Language: 
Remarks: 

Contents
'הקדמת [...] אדמו"ר לספר קדושת ציון, אשר בה [...]
מפרקי תולדות [...] אביו"; 39—59: מאמרים ביידיש על חסידות באבוב ור' בן-ציון הלברשטם, מאת בן-ציון גולדמן (דפוס צילום)
Previous editions
1. תשמ"ד;
2. תפארת ציון: יו"ל לרגל יומא דהילולא של [...] מוהרב"צ, תפארת בחורים ד'באבוב, דינגמנס פרי, פנסילבניה, תש"ן.