לימוד קבלת האר"י בחוג הבעש"ט – עיון בשרף פרי עץ חיים לר' משה שוהם מדולינה

Author: 
גולדשמידט, רועי
Title: 
לימוד קבלת האר"י בחוג הבעש"ט – עיון בשרף פרי עץ חיים לר' משה שוהם מדולינה
Translation of title: 
The Study of Lurianic Kabbalah in the Circle of the Baal Shem Tov - R. Moses Shoham of Dolina's Saraf Pri Es Hayyim
Published in: 
קבלה, כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית, 29 (תשע"ג), עמ' 286 - 209
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: