כופרים, אפיקורסים ו'ציונים אחרים' – שמעון ברנפלד והפוליטיקה של מדעי היהדות

Author: 
שבת, מאיה
Title: 
כופרים, אפיקורסים ו'ציונים אחרים' – שמעון ברנפלד והפוליטיקה של מדעי היהדות
Published in: 
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה, 22 (תש"ף, 2020), 59—96
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2020
Publication Language: