על מרדכי דוד בראנדשטטר

Author: 
אונגרפלד, משה
Publication title: 
על מרדכי דוד בראנדשטטר
Source published in: 
למרחב, 19.7.1968, 5.
Publishing place: 
תל-אביב
Publication Language: 
Remarks: 

And again: 'ברנדשטטר מרדכי דוד', אונגרפלד, משה, ארץ וחכמיה (אוסטריה והונגריה), תל-אביב 1974, 162—165