Sprawozdanie statystyczne dod. "ludności pod wz...

CAHJP Code: 
CD/374.02
Original name: 

Sprawozdanie statystyczne dod. "ludności pod względem narodowosci i wyznania w powiecie trembowelskim".

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1923
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.80
Tags: 
Site collections: