Korespondencja w sprawie wykazów i sprawozdań, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazów i sprawozdań, dotyczących stanu funduszów, zakładów majnowych, zapisów majątkowych gmin izraelickich wyznaniowych z miast: Zawałów, Łańcut, Radomyśl, Krukienice, Żołynia, i z starostw w miastach Kosów, Bóbrka, Trembowla, Tarnów, Tarnobrzeg, Kołomyja, Żydaczów, Zbaraż, Dolina, Przemyśl, Lwów, Żółkiew, Sokal, Gorlice, Brzeżany, Krosno, Limanowa, Nowy Targ, Stanisławów, Stary Sambor, Myślenice, Bohorodczany, Horodenka, Chrzanów, Dobromil, Rudki.
Zawierają powiedomienie o wyborach przełożeństwa gminy wyznaniowej w Sniatynie.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
106
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.700
Tags: 
Site collections: