Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dobroczynnego "Chewra kadisza" dla niesienia pocztu pośmiertnego zmiarłym Żydom i pogrzebu według obrzadku mojżeszowego w Miłówce, z dołączeniem statutów. Zawierają akta ukarania i przekrocenia działalnosci stowarzyszenia "Chewra kadisza" za urzadzenie prywatnych domów modlitwy bez zezwolenia Izraelickiej gminy wyznaniowej w Miłowcu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1914
Size: 
63
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2598
Site collections: