Korespondencja z Namiestnictwem w sprawach:- Z...

CAHJP Code: 
HM3/1298.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Namiestnictwem w sprawach:
- Zatwierdzenia statutów Towarzystwa "Grupa miejscowa Buczacz Związku austryjackich Towarzystw dla kołonizacji Palestyny i Syryi, "Zion" (Syon), zawierają wiadomości o zmianie nazwy buczackiego Towarzystwa "Zion" na "Haszomer";
- Doniesienia komendy policji państwowej o istnieniu w gimnazjum Buczackim stowarzyszenia sionistycznego "Histadrut Haszomer" bez zatwierdzonego statutu z dołączeniem wykazu członków;
- Podania o zatwiedzenie statutu stowarzyszenia "Safa Berurach" w Czortkowie.
- Odmowienia przez Starostwo w Przemyślanach zezwoleń na odegranie sztuki J. Gordina "Die Jesojme" (23.01.1921) i Walnego zgromadzenia Towarzystwa "Sion" w Glinianach.
W sprawie - wycinki z czasopiśem z komunikatami: o zjazdzie organizacji Syonistycznej  dla Wschodnej Galicji w Stanisławowie (20.02.1921) przy wspóludzialie organizacyj lokalnych tego wojewódstwa, i o innych wydarzeńiach z żydowskiego życia spolecznego w Galicji.

Date of item:

from: 
1894
  -  
to: 
1921
Size: 
104
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.207
Organizations: 
Site collections: