Accusations against Majer Haller

Community: 
Author: 
Jonas Oliwer
Document Type: 
Letter
Date: 
March 18, 1935
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д.2054 (p. 28
Original text: 

 

p. 28

 

Do Województwa w Stanisławowie.

 

      W związku z wniesioną przez ludność żydwoską w Sołotwinie prośbą z 27/2 1935 Nr.A.B.5 o rozwiązanie Rady gminy wyznaniowej w Sołotwinie i ustanowienie komisarza rządowego, podajemy na poparcie powyższej prośby, że dotychczasowy przełożony gminy wyznaniowej wbrew swym obowiąkom urzędowym starał isę, by dochody gminy wyznaniowej były jak najniższe.

 

      Jako przykład przytaczemy, że w kwietniu 1934 zmarł w Zarzeczu niejaki Juda Hersch Spiegel, a gdy syn jego Chaim Spiegel zglosił się do gminy wyznaniowej o wyznaczenie mu na cmentarzu żydowskim miejsca wiecznego spoczynku dla jego ojca, zażądała gmina wyznaniowa tytułem taksy pogrzebowej 500 złotych, którą ten uiścił. By cała kwota nie wpłynęła do kasy gminnej wyznaniowej, namówił Majer Haller Chaima Spiegla , by oświadczył, że dla gminy wyznaniowej tylko 50 zł. A 450 zl. Na cel inny, nie pozostajacy pod kontrolą Zarządu gminy wyznaniowej, a w szczególności na naprawienie dachu bożnicy. W ten sposób do kasy gminy wyznaniowej zamiast kwoty 500 zl wpłyneła tylko kwota 50 zł.

      Gdy wyłoniła sie kwestia wyboru rabina, a ludnosć tutejsza zwracała Majerowi Hallerowi jako przełożonemu gminy wyznaniowej uwagę, że dochody gminy wyznaniowej sa tak szczupłe, że nie wystarczają nawet na pokrycie płac funkcjonariuszy gminnych poza rabinem, orac że przy obecnej nędzy ludności żydowskiej w naszej miejsowości ona nowych ciężarów nie zniesie, odpowiedział Majer Haller, że dochody gminy wyznaniowej mogą wystarczyć także na pokrycie płacy nowego rabina, że jednakże on dotychczas starał się, by do kasy gminy wyznaniowej wpływały dochody jaknajmniejsze, a to dlatego, a by nie było czem pokryć rozczeń zmarłego rabina Nuchima Irego Gellesa, z którym prowadzi walkę.

      Jako przykład nam naprowadził powyższe zajście  z Chaimem Spieglem, mówiąc , że do kasy gminnej mogło wpłynac wówczas 500 zł a on sie postarał o to by wpłynęła tylko kwota 50 zł.

    Okoliczność tę mogą poświadczyć świadkowie: Mendel Glanz, Gedalia Blei, Samuel Scheiner, Motel Kirschner syn Jakóba i Józef Andacht wszyscy zamieszkali w Sołotwinie.

 

Sołotwina dnia 18 marca 1935

Jonas Oliwer

English translation: 

 

Following community complain about the corrupted board and its head Majer Haller, this letter written by Jonas Oliwer and addressed to the Voivodeship in Stanislavov tells how Haller succeeded in reducing community's income. It gives the following example of Haller's budget tricks:

In April 1934 Chaim Spiegel, the son of Juda Hersch Spiegel from Zarzecze asked the community board for a burial place for his late father. The board demanded 500 zl, which Chaim was ready to pay. Yet, Majer Haller convinced him to give the community only 50 zl. and donate the other 450zl for a good purpose, such as a repair of synagogue's roof. In this way the community got only 50 zl. As a result of the low community income, people of Solotvin got worried that following rabbi's elections, there would be not enough money to employ a new rabbi. However,  Haller admitted, that he artificially lowered the incomes of community so that there would be no money for claims of the Gelles family. As an example of his management skills, Haller himself told the story Spiegel's payment.

The following people are listed as witnesses: Mendel Glanz, Gedalia Blei, Samuel Scheiner, Motel Kirschner son of Jakób and Józef Andacht (all living in Solotvin).