Hatechija association in Bohorodczany: voivoda's request

Document Type: 
Letter
Date: 
January 21, 1922
Archive: 
CAHJP, HM2/8888.15 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 26сч, оп. 2, д. 44
Original text: 

Województwo stanisławowskie

L: 475/Iibex. 1922                                Stanisławów, dnia 21 stycznia 1922.

 

Stow. „Hatechija" /odrodzenie/
Zatwierdzenie statutu

 

Starostwu w Bohorodczanach

Przesyła się z poleceniem sprawozdania, czy ze względu na cel stow.
Stosunki miejstwe oraz osoby i tendencje założycieli nie zachodzą przeszkody przeciw udzieleniu zezwolenia na utworzenie stowarzyszenia i postawienia  w tym względzie konkretnego uzasadnionego wniosku za zwrotem aktów.-

Za Wojewode:

English translation: 

Stanislawow Province

L: 475/Iibex. 1922                                          Stanislawow, 21 January 1922

Assoc. "Hatechija"

Approval of the statutes

 

To the Starosty

in Bohorodczany

                                                                                                                                          

It is being sent with an order to report, whether there are any objections to giving a permission for the establishment of the association - considering the aim of the association, local relationships, people and notions of the founders, and to present a concrete, justifiable conclusion while returning the files.

 

 

In lieu of Voivode:

CAHJP Card: 
Materiały dot. założenia stowarzyszenia Hatechi...