Korespondencja i podanie Isaaka Gartenberga, mi...

CAHJP Code: 
HM2/9428.3
Collection name: 
Пртоігуменат монастирів Чину св. Василія Великого, м. Львів
Original name: 

Korespondencja i podanie Isaaka Gartenberga, mieszkańca m. Kałusza dot. przyjęcia wiary greckokatolickiej i wstąpienia do klasztoru św. Bazylego we Lwowie.

Date of item:

from: 
1840
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.684, оп.1, д.104