Korespondencja oddziału "JEAS" we Lwowie z obyw...

CAHJP Code: 
HM3/1321.07
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

Korespondencja oddziału "JEAS" we Lwowie z obywatelami żydowskimi z różnych miast Galicji w sprawach emigracji do Palestyny, Ameryki północnej i południowej albo na prace rolnicze do Francji: otrzymania wiz, paszportów i bilietów okrętowych. W sprawie: karty rejestracyjne członków "JEAS", mających zamiar emigracji, również karty osobowe Centralnego biura Palestyńskiego; Świadectwo urodzenia Simy Chany Heuman ze Zborowa.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
277
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.334, оп.1, д.41