Statuty, protokoły, korespondencja i inne mater...

CAHJP Code: 
HM2/8665.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Statuty, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. stowarzyszeń żydowskich w miejscowościach: Stanisławów, Halicz, Delatyn, Rożniatów, Peczeniżyn, Otynia, Kałusz, Łysie, Horodenka, Wygoda, Tłumaczyk, Żabie, Smorz, Stryj, Turka, Dolina, Żurawno, Kosów, Śniatyn, Tłumacz. Spisy członków Komitetów "Helios" w Haliczu i "Gordonia" w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
476
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО,ф.2, оп.3, д.1093