Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/597.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich (protesty, skargi, doniesienia, sprawozdania, relacje w różnych sprawach) w Brodach, Czortkowie, Dobromilu, Drohobyczu, Kamionce-Strumilowej, Klaśnie, Wielkich Oczach, Zbarażu i in.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
179
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 283