Розширений пошук

Усі елементи в базі даних

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Palestyny Goldzie Blumenstein z Łyscia

Date of item:

from: 
1920
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.104-a

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.02
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Ameryki Isaakowi Aizikowi Weinstenowi z żoną i dziecmi z Rosulnej.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.105

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.03
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Czechosłowacji Dwojrze i Israelowi Weingarten z Iwanikowki.Paszport Dwojry Weingarten i świadectwa kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
54
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.106, 107, 108

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.04
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Schnelki i Dawidowi Weingarten z BohorodczanPaszport i świadectwo kwalifikacyjne Dawida Weingartena.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.108, 109

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.05
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Tilli Weinrauch z Porohy

Date of item:

from: 
1920
Size: 
8
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.111

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.06
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Niemiec Szaji Weinraucha z Rosulnej. Świadectwo kwalifikacyjne

Date of item:

from: 
1928
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.112

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.07
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Niemiec Gliken Weissblit urodz. Schumer z BohorodczanŚwiadectwa zaślubin i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1924
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.113

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.08
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Meyerowi Samuelowi i Herschowi Weissbergam z Bohorodczan.Świadectwo urodzenia Mayera Samuela Weissberga.Świadectwo kwalifikacyjne Herscha Weissberga.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.114, 115

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.09
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Izakowi Samuelowi Weisskopfowi z Sołotwina.Świadectwo urodzenia.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.116

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.10
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Czechosłowacjii Zofii Weiss z Bohorodczan.Świadectwa urodzenia i kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.117

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.11
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Palestyny Osiasowi Weissowi z Bohorodczan.Świadectwo kwalifikacyjne i paszport.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.118

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.12
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady Janowi Weissowi z SołotwinaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.119

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.12
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady Janowi Weissowi z SołotwinaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.119

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.13
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Peisiowi (Peisachowi) Weissowi f. Hahnowi z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.120

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.14
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Austrii Priwi Weiss z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.121

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.15
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady z Leizorowi i Hindzie Weitz, oraz Różie Schalpeter urodz. Glaubart z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.122

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych n...

CAHJP Code: 
HM3/721.16
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszportów zagranicznych na wyjazd do Ameryki Chajne i Herschowi Wachs f. Taubman z Grabowca.Świadectwo kwalifikacyjne Chajny Wachs f. Taubman.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.123

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.17
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Salomonowi Zalmanowi Waldenowi f. Gerberowi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.124

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.18
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Perle Waldman z dziećmi Benjaminem, Gitlą, Kalmanem Waldman z Łyścia Starego.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.126

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.19
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Argentyny Aronowi Israelowi Waldmanowi z Łyścia Starego.Świadectwo urodzin.

Date of item:

from: 
1923
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.127

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.20
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Isakowi Wasserowi z Bohorodczan.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.128

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.21
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Cili Wiesel z Bohorodczan.Paszport i świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.133

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.22
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Salomonowi Wieselowi z Niewoczyna.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.134

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.23
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Leje Winderman z dziecmi Pinkasem, Leonom i Jkóbom Winderman z Łyscia

Date of item:

from: 
1920
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.135

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.24
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Ameryki Wolfowi Winerowi z Łyscia

Date of item:

from: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.136