Розширений пошук

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

Усі елементи в базі даних

Назва Тип елемента Відповідні років Спільноти
58101. רבי מאיר אריק מטורנא Бібліографія 1957
58102. רבי מאיר הורביץ אב"ד דז'יקוב (בעל 'אמרי נועם') Бібліографія 1957
58103. רבי מאיר מפרימישלאן (תר"י) Бібліографія 1996
58104. רבי מאיר מרגליות Бібліографія 1955
58105. רבי מאיר מרגליות – בעמח"ס מאיר נתיבים (תק"נ) Бібліографія 1996
58106. רבי מאיר מרגליות – שו"ת מאיר נתיבים (נפטר תק"ן) Бібліографія 1999
58107. רבי מאיר מרגלית אב"ד אוסטרה (בעל שו"ת 'מאיר נתיבים') Бібліографія 1957
58108. רבי מאירל מפרמישלן – יום פטירתו: כ"ט באייר תר"י Бібліографія 1991
58109. רבי מנדל מרומנוב: חייו, פעולותיו ותורתו [...] (מגבורי החסידות) Бібліографія 1953
58110. רבי מנחם מנדיל הגר מווישוי זצ"ל: ליום הסתלקותו Бібліографія 1955
58111. רבי מנחם מנדיל מוויז'ניץ Бібліографія 1955
58112. רבי מנחם מנדיל מקוסוב Бібліографія 1955
58113. רבי מנחם מנדל האגר מויז'ניץ (בעל 'צמח צדיק') Бібліографія 1957
58114. רבי מנחם מנדל האגר מקוסוב Бібліографія 1957
58115. רבי מנחם מנדל האגר – בעל צמח צדיק (תרמ"ה) Бібліографія 1996
58116. רבי מנחם מנדל טרום מרימנוב Бібліографія 1957
58117. רבי מנחם מנדל מוויז'ניץ Бібліографія 2005
58118. רבי מנחם מנדל מקוסוב (תקכ"ט-תקפ"ו) Бібліографія 1996
58119. רבי מנחם מנדל מרימינוב (תק"ה – תקע"ה) Бібліографія 1996
58120. רבי מנחם מנדל מרימנוב Бібліографія 1955
58121. רבי מנחם נחום דוב בער מסדיגורה/ רבי מנחם נחום דוב בער מסדיגורה, בן רבי שלום יוסף מרוז'ין, דור שישי למגיד הגדול ממזריטש, תר"ד – וינ Бібліографія 2013
58122. רבי מענדעלע רימנובער [...]: מעשיות און דערציילונגען פון דאס לעבן [...] גרוסקייט [...] און [...] מופתים [...] פון [...] דעם רבי מענ Бібліографія 1988
58123. רבי מרדכי זאב איטינגע Бібліографія 1997
58124. רבי מרדכי זאב סגל אטינגא (תקס"ה-תרכ"ג) Бібліографія 1996
58125. רבי מרדכי מנדבורנה Бібліографія 1957
58126. רבי מרדכי מנדבורנה (תרנ"ה) Бібліографія 1996
58127. רבי מרדכי שלמה פרידמן, מבויאן Бібліографія 1978
58128. רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין Бібліографія 1987
58129. רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין/ רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין'/ בן רבי ישראל מרוז'ין, דור חמישי למגיד הגדול ממזריטש, כ' באייר תקצ"ה – Бібліографія 2013
58130. רבי משה איכנשטין מסמבור Бібліографія 1957
58131. רבי משה חיים לאו אב"ד פיטרקוב Бібліографія 1957
58132. רבי משה חיים לאו זצ"ל (מהסידרה: דמויות גדולי לבוב) Бібліографія 1956
58133. רבי משה טייטלבוים מאוהל Бібліографія 1955
58134. רבי משה טייטלבוים מאוהל (בעל 'ישמח משה') Бібліографія 1957
58135. רבי משה טייטלבוים – בעל ישמח משה (תר"א) Бібліографія 1996
58136. רבי משה טייטלבוים – ישמח משה (נולד תקי"ט ונפטר תר"א) Бібліографія 1999
58137. רבי משה יהושע השיל אורנשטין אב"ד טרנוגרד Бібліографія 1957
58138. רבי משה ליב מסאסוב Бібліографія 1955
58139. רבי משה לייב מסאסוב (תקס"ז) Бібліографія 1996
58140. רבי משה לייב מססוב Бібліографія 1957
58141. רבי משה מבאיאן זצ"ל ('מהסידרה: גדולי הדור בגליציה') Бібліографія 1957
58142. רבי משה מפשעווארסק (תקס"ו) Бібліографія 1996
58143. רבי משה מקוסוב Бібліографія 1997
58144. רבי משה סופר סת"ם מפשבורסק Бібліографія 1957
58145. רבי משה סופר סת"ם מפשעווארסק – בעל אור פני משה (תקנ"ד) Бібліографія 1996
58146. רבי משה פרידמאן, האדמו"ר מבויאן Бібліографія 1980
58147. רבי משה פרידמן מבויאן Бібліографія 1997
58148. רבי משה פרידמן – מבויאן קראקא (תרמ"א – תש"ג) Бібліографія 1996
58149. רבי משולם איגרא (תק"י – תקפ"ג) Бібліографія 1996
58150. רבי משולם איגרא, רבה של פרשבורג Бібліографія 1959
58151. רבי משולם ברבי שמעון איגרא מפרשבורג Бібліографія 1957
58152. רבי משולם ישכר הלוי הורביץ Бібліографія 1957
58153. רבי משולם פיביש ברבי משה מזבראז Бібліографія 1957
58154. רבי משולם פייבוש הלר מזבארז' Бібліографія 1955
58155. רבי משלם איגרא – איגרא רמה (נולד תקי"ב ונפטר תקס"ב) Бібліографія 1999
58156. רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורה וספרייתו Бібліографія 2010
58157. רבי נחום ווינפלד (תרל"ד-ת"ש) Бібліографія 1996
58158. רבי נחום מרדכי פרידמן מצ'ורטקוב Бібліографія 1957
58159. רבי נחמן קראכמאל (מאנאגראפיע) Бібліографія 1930
58160. רבי נחמן קראכמאל: א שמועס אין וואגאן Бібліографія 1895
58161. רבי נחמן קרוכמאל [קרוכמל] ותפיסתו הלאומית Бібліографія 1943
58162. רבי נחמן קרוכמל Бібліографія 1930
58163. רבי נחמן קרוכמל (יחוסו לה'חסידות' ל'השכלה' ול'לאומיות') Бібліографія 1924
58164. רבי נחמן קרוכמל 1785—1840: פרק ששי – ר' נחמן קרוכמל. 'מורה נבוכי הזמן' Бібліографія 1937
58165. רבי נחמן קרוכמל והפילוסופיה של זמנו Бібліографія 1953
58166. רבי נחמן קרוכמל על מגילת אסתר – זמן חיבורה ונוסחה Бібліографія 2001
58167. רבי נחמן קרוכמל, משנתו והשפעתו Бібліографія 1949
58168. רבי נחמן קרוכמל: פרק מתולדות ההשכלה העברית החדשה Бібліографія 1917
58169. רבי נפתלי חיים הורביץ – מדזיקוב (תרנ"ה) Бібліографія 1996
58170. רבי נפתלי מליז'נסק Бібліографія 1957
58171. רבי נפתלי מרופשיץ (תק"כ – תקפ"ז) Бібліографія 1996
58172. רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ Бібліографія 1957
58173. רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ Бібліографія 1955
58174. רבי נפתלי צבי מרופשיץ Бібліографія 1983
58175. רבי נפתלי צבי מרופשיץ והנהגתו החסידית Бібліографія 1986
58176. רבי נפתלי צבי מרופשיץ וצדיקי הדור Бібліографія 1987
58177. רבי נפתלי צבי מרופשיץ: מתנגד שנעשה חסיד Бібліографія 2014
58178. רבי סנדר אייכנשטיין – מקומרנה (תקע"ה) Бібліографія 1996
58179. רבי סעדיה גאון, חייו וספריו Бібліографія 1922
58180. רבי פייבוש מזבאריז (תקנ"ה) Бібліографія 1996
58181. רבי פינחס הלוי הורביץ אב"ד פרנקפורט (בעל 'הפלאה') Бібліографія 1957
58182. רבי פנחס בורשטין (קווים לדמותו) Бібліографія 1970
58183. רבי פנחס הלוי הורביץ Бібліографія 1955
58184. רבי פנחס הלוי הורביץ – בעל ההפלאה (תקס"ה) Бібліографія 1996
58185. רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פראנקפורט דמיין – הפלאה (נפטר תקס"ה) Бібліографія 1999
58186. רבי פנחס הלוי הורוויץ מפרנקפורט – 'ההפלאה', יום פטירתו: ד' בתמוז תקס"ה Бібліографія 1993
58187. רבי צבי בנימין זאב מזברז' Бібліографія 1986
58188. רבי צבי הירש 'משרת' מרימנוב Бібліографія 2003
58189. רבי צבי הירש הכהן מרימנוב Бібліографія 1957
58190. רבי צבי הירש הלר Бібліографія 1957
58191. רבי צבי הירש העליר (תקל"ז – תקצ"ח) Бібліографія 1996
58192. רבי צבי הירש חיות (תקס"ו – תרט"ז) Бібліографія 1996
58193. רבי צבי הירש חיות אב"ד ברודי Бібліографія 1957
58194. רבי צבי הירש חיות ז"ל, רב בזולקיב ובקאליש, פרשת חייו ופעלו Бібліографія 1956
58195. רבי צבי הירש חיות: אישיותו וספריו, דוקטורט Бібліографія 1963
58196. רבי צבי הירש מזידטשוב (תקצ"א) Бібліографія 1996 Zhydachiv
58197. רבי צבי הירש מזידיטשוב Бібліографія 1955 Zhydachiv
58198. רבי צבי הירש מרימנוב Бібліографія 1955
58199. רבי צבי הירש מרימנוב (ליום אשכבתא-דרבי, א' דר"ח כסלו שנת תר"ז) Бібліографія 1939
58200. רבי צבי הירש מרימנוב (תר"ז) Бібліографія 1996