Розширений пошук

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

Усі елементи в базі даних

Назва Тип елемента Відповідні років Спільноти
126. "Going to Dazvinitz for Shabbat" - נוסעים לדזוויניאץ לשבת Документи 1942 Solotvyn
127. "Grenzfälle": Galician Jews and Austrian Enlightenment Бібліографія 1996
128. "Ideen zu dem Statute für die israelitische Hau... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1868 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
129. "Indeks duplikatu księgi zaślubin z r.1937 izra... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1937 Zablotuv
130. "Indeks duplikatu księgi zmarłych z r.1937 izra... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1937 Zablotuv
131. "Indeks i duplikat Księgi zaślubin izraelickie... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1937 Zablotuv
132. "Indeks i duplikat Księgi urodzin izraelickiego... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1937 Sniatin
133. "Indeks i duplikat Księgi zmarłych izraelickieg... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1937 Zablotuv
134. "Informacja dot. ekonomicznego, socjalno-polity... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931 Kalush
135. "Informacja poufna o kwestii żydowskiej w Polsc... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1915 Galicia
136. "Informacja w sprawie zmarłego we Lwowie palest... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi Lviv
137. "Inwentarz domu Josia Antucowicza w Żydaczowie". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1768 Zhydachuv
138. "Inwentarz podawczy m. Rozdołu i przedmieścia O... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1792 Rozdul
139. "Juramentum judaei" - Wyciąg z akt gminy żydows... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi
140. "Kartki wyszczególnień dla obliczenia ludności ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1857 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
141. "Kartki wyszczególnień dla obliczenia ludności ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1857 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
142. "Karty rejestracyjne lekarskie":- Józef Kramer,... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1926 Bohorodchany (Brotchin)
143. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1924 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
144. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1925 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
145. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1926 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
146. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1927 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
147. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1928 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
148. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1929 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
149. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1930 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
150. "Księga urodzin izraelickiego okręgu metrykalne... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)