Розширений пошук

Search here for items found in our research. Alternatively, you can search inside the items by their type - see links on the right.

Усі елементи в базі даних

Назва Тип елемента Відповідні років Спільноти
101. "Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich h... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1930 Sniatin, Zhabye, Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
102. "Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich m... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1933 Rohatyn, Bukachivtsy
103. "Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich w... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1924 Tlumach, Horodenka, Bolekhiv, Perehinske, Dolina, Mikolayuv (Stanislavov), Kalush, Kolomea, Kosiv, Kuty, Rozhnuv, Rohatyn, Stanislawow (Ivano-Frankivsk), Skole, Stryi, Lavochne, Synovudzko Vyzhne, Sniatin, Zablotuv, Otyniia
104. "Arkusze ewidencyjne" stowarzyszenia "Związek A... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1933 Kolomea
105. "Arkusze powiatowe Drugiego powszechnego spisu ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931 Tlumach, Bohorodchany (Brotchin), Dolina, Zhydachuv, Kalush, Kolomea, Kosiv, Nadworna, Rohatyn, Sniatin, Stanislawow (Ivano-Frankivsk), Stryi, Skole
106. "Auf der Organisation ruht die Zukunft des Handwerks": The History and Activities of Jewish Artisans in Berlin Бібліографія 1996
107. "Ausweis der verschiedenen Fonden gehörigen in ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1903 Lviv
108. "Biqqure Ha-Ittim are the First Fruits ... Which Include Some Nice Things and Matters of Knowledge and Benefit": the Hebrew Period Бібліографія 2007
109. "Biuletyn informacyjny", wydany przez Lwowski O... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931
110. "Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1932". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931 Zablotuv
111. "Budżet gminy żydowskej w Zabłotowie na r. 1934... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1934 Zablotuv
112. "Budżety gminy żydowskej w Knihyniczach na r. 1... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1931 Knihyniche
113. "Budżety gminy żydowskej w Stanisławowie na r. ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1924 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
114. "Certyfikaty ogłoszenia" daty wyborów w gminach... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1928 Tarnopol
115. "Charakterystyka powiatu i rozwój gospodarczy." Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1928 Zbarazh
116. "Charakterystyki miejscowości pod względem poli... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1938 Stanislawow (Ivano-Frankivsk)
117. "Consulatus Leopoliensis". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1560 Lviv
118. "Deklaracja poszkodowanego o stratach wojennych... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1922 Jezupol
119. "Dossier monograficzne powiatu dolińskiego". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1934 Dolina
120. "Dossier monograficzne powiatu kołomyjskiego". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1934 Kolomea
121. "Dossier monograficzne powiatu rohatyńskiego". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1934 Rohatyn
122. "Dossier monograficzne powiatu tłumackiego". Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1934 Tlumach
123. "Ewidencja kleru wszystkich wyznań na terenie p... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi 1929 Chortkuv
124. "Ewidencja oddziałów stowarzyszeń ukraińskich, ... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi
1933 до 1935
Tarnopol
125. "Generalny komput komisariatu dóbr zakrakowskic... Картки Центрального архіву історії єврейського народу в Єрусалимi
1757 до 1772
Krakov