ר' משה יונה ב"ר מאיר הלוי, מאנטוורפן (תרס"ט-תשכ"ג)

Author: 
וונדר, מאיר
Title: 
ר' משה יונה ב"ר מאיר הלוי, מאנטוורפן (תרס"ט-תשכ"ג)
Published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, 4, 372-369
Publisher: 
המכון להנצחת יהדות גליציה
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1990
Publication Language: