ספר רבן של ישראל: ניצוצי אור ממשנת חייו והליכות דרכו בקודש של מרן הרב הקודש רבי ישראל מסדיגורה [...] צעיר בניו של [...] אדמו"ר הזק

Author: 
גולדברג, אברהם מרדכי, אח'
Title: 
ספר רבן של ישראל: ניצוצי אור ממשנת חייו והליכות דרכו בקודש של מרן הרב הקודש רבי ישראל מסדיגורה [...] צעיר בניו של [...] אדמו"ר הזקן רבי אברהם יעקב מסדיגורה
Publisher: 
מכון שיח אבירים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2020
Publication Language: