על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת

Author: 
שפיגל, ישראל
Title: 
על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

The 1st edition - 2010. Includes chapters about Rabbi Israel Friedman (9-72)