ישראל אשר בך אתפאר: מרן הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א – מאה וחמישים שנה להסתלקותו

Author: 
שפיגל, ישראל
Title: 
ישראל אשר בך אתפאר: מרן הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א – מאה וחמישים שנה להסתלקותו
Published in: 
מסילות, ל (תשס"א [2001]), 29—35
Publishing place: 
בני-ברק
Date: 
2001
Publication Language: