יהודי תוניסיה מספרים

Author: 
תודר, שמעון
Title: 
יהודי תוניסיה מספרים
Published in: 
הפועל הצעיר, 60 (תשכ"ז), 25 (14.3.1967), 26
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

On Dov Noy's book י, 'שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי תוניסיה'

Personality: