"בחזית ההיסטוריוגרפיה היהודית": מבט מרקסיסטי על ההיסטוריה היהודית

Author: 
נבון, תום
Title: 
"בחזית ההיסטוריוגרפיה היהודית": מבט מרקסיסטי על ההיסטוריה היהודית
Published in: 
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה, 22 (תש"ף), 20—58
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

About two historians, including Raphael Mahler.