ספר עין דמעה: [...] הספדים על גדולי הדור ואנשי מעשה [...]: חלק ה. מאיר עיני המחכים לסליחתו: הספד [...] על [...] מוהר"ר מאיר מפרעמי

Author: 
קלוגר, שלמה
Title: 
ספר עין דמעה: [...] הספדים על גדולי הדור ואנשי מעשה [...]: חלק ה. מאיר עיני המחכים לסליחתו: הספד [...] על [...] מוהר"ר מאיר מפרעמישליין [...], ז'ולקייב תר"י.
Publishing place: 
ז'ולקייב
Date: 
1850
Publication Language: