ברית ידידות: לשר המליצים מוה' מאיר הלוי לעטטעריס

Author: 
שוויצר, דוב בר
Title: 
ברית ידידות: לשר המליצים מוה' מאיר הלוי לעטטעריס
Publisher: 
דפוס הירש זולצבק
Publishing place: 
ברסלאו
Date: 
1850
Publication Language: