החסידות כגורם בבנין הארץ (לעלייתו של האדמו"ר מקלויזנבורג)

Author: 
שרגאי שלמה זלמן
Publication title: 
החסידות כגורם בבנין הארץ (לעלייתו של האדמו"ר מקלויזנבורג)
Source published in: 
אור המזרח, שנה ז, חוברת ב (כו), ניסן תש"ך, 35—37, 43.
Publishing place: 
ניו-יורק
Publication Language: 
Remarks: 

Rabbi Jekuthiel Yehudah Halberstam