רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פראנקפורט דמיין – הפלאה (נפטר תקס"ה)

Author: 
תפילינסקי, יעקב שלמה
Title: 
רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פראנקפורט דמיין – הפלאה (נפטר תקס"ה)
Published in: 
תפילינסקי, יעקב שלמה, ספר רבנן קדישי [...], תרב-תרג
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1999
Publication Language: