כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם

Author: 
בידרמן, נתן נטע
Title: 
כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל: סדר עריכתם והדפסם
Published in: 
קובץ 'עץ חיים' באבוב, שנה י"א חוברת א [לג], ניסן תש"פ, ע' תקלז-תקמז
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: