ספר מעשה צדיקים, עם דברי צדיקים: והמה סיפורים [...] דברי תורה ומוסר והנהגות מרבותינו [.. הבעש"ט [...] מו' ברוך ממעזיביז [...] מו'

Author: 
בודק, מנחם מנדל
Title: 
ספר מעשה צדיקים, עם דברי צדיקים: והמה סיפורים [...] דברי תורה ומוסר והנהגות מרבותינו [.. הבעש"ט [...] מו' ברוך ממעזיביז [...] מו' אלימלך [...] ואחיו [...] מו' זוסי' מהאניפאלע [...] מו' פנחס מקארעץ [...] ר' משה ליב מסאסיב [...] מהר"י מלובלין [...]
Publisher: 
A. N. Süss
Publishing place: 
למברג
Date: 
1864
Publication Language: 
Remarks: 

Includes stories about Rabbi Moses Judah Leib Erblich from Sassów.
And in the scientific edition:
נגאל גדליה, סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, המכון לחקר הספרות החסידית, ירושלים תשס"ו, 222—229