על הרוחני המחלט' לר' נחמן קרוכמל (ר' יצחק אברבנאל ור' נחמן קרוכמאל)

Author: 
רבידוביץ, שמעון
Publication title: 
על הרוחני המחלט' לר' נחמן קרוכמל (ר' יצחק אברבנאל ור' נחמן קרוכמאל)
Source published in: 
הדאר, 26, כט (23.5.1947), 798—800
Publishing place: 
ניו-יורק
Publication Language: 
Remarks: 

For additional reprints - see the comment in Hebrew.