ספרו של מנשה אונגר ז"ל על אדמו"רים שניספו בשואה, יצא בתרגום עברי

Title: 
ספרו של מנשה אונגר ז"ל על אדמו"רים שניספו בשואה, יצא בתרגום עברי
Published in: 
הדאר, 51, י (14.1.1972), 153.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1972
Publication Language: