אסף המזכיר החדש: יכלכל רשימה שלימה ומודעה ברורה מכל הספרים, החיבורים ומכתבי עתים אשר יצאו לאור עולם במשך שנות תרמ"ב-תרנ"ח ממחברים

Author: 
ליפא, חיים דוד
Publication title: 
אסף המזכיר החדש: יכלכל רשימה שלימה ומודעה ברורה מכל הספרים, החיבורים ומכתבי עתים אשר יצאו לאור עולם במשך שנות תרמ"ב-תרנ"ח ממחברים בני ברית ואינם בני ברית, הן אותן הכתובים על טהרת לשון הקדש, הן בשפות החיות, בלשון עם ועם, ספרים חדשים מקרוב באו, גם ספרים ישנים מחדש נדפסים. בצירוף שמות (אדרעססען) של רבנים, דרשנים, מטיפים, מגידים, חכמים, מחברי ספרים ומו"לים מאחינו ומחכמי אומות העולם, הכל מסודר ונערך בסדר [...] אלפ"א בית"א [...]
Publishing place: 
וינה
Date: 
1899
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to many Galician-Bukovinian authors and their works; a continuation of volume: Memorial Collection, Vienna, 1879 - 1889.