סדנה בנושא חסידות גליציה: שמרנות, רדיקליזם ודמיון, בית בלגיה, קמפוס גבעת רם, ירושלים

 

להלן תכנית הסדנה:

12:00 – 12:15: התכנסות וכיבוד קל

הערות פתיחה: פרופ' יונתן מאיר

12:15 – 13:40: מושב ראשון

הרצאה: החסידות בגליציה כרדיקליזם דתי: בין קנאות ל'עבירה לשמה'

פרופ' בנימין בראון, האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובה: An Enclave Society : מרי דגלס בחצרות חסידים

ד"ר מעוז כהנא – אוניברסיטת תל אביב

13:40 – 14:10: הפסקה וארוחת צהריים קלה

14:10 – 15:45: מושב שני

הרצאה: למדנות וקבלה בכתבי יצחק יחיאל ספרין מקומרנה

מר יעקב מאיר – אוניברסיטת תל אביב

תגובה: שבחי קומרנה או שיורי הבעש"ט בגליציה

פרופ' יונתן מאיר – אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

לקבלת מידע נוסף:   [email protected]