Korespondencja w sprawie skarg członków Izraeli...

CAHJP Code: 
HM3/1413.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków Izraelickiej gminy żydowskiej w Tarnowie przeciw przełożonemu zboru izraelickiego Hermanowi Merzowi o nadużycie z gospodarką i funduszami gminnymi. Zawierają powiedomienie o rozwiazanie reprezentacji izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1900
Size: 
149
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.494