Materiały dot. działalności i stanu majątkowego...

CAHJP Code: 
HM2/8297.10
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Materiały dot. działalności i stanu majątkowego kahałów Żydowskich i jego członków w miejscowościach: Czortków, Husiatyn, Jagielnica, Ułaszkowce, Zaleszczyki.Wykazy Żydów w miastach Jagielnica, Ułaszkowce, Zaleszczyki.

Date of item:

from: 
1797
Size: 
187
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.181, оп.1, д.4304