Inwentarz majątków m. Zabłotowa z przyleglymi w...

CAHJP Code: 
HM2/9016.7
Collection name: 
Zbiór Dr. A. Czołowskiego
Original name: 

Inwentarz majątków m. Zabłotowa z przyleglymi wsiami, zawierający wykaz Żydów w Zabłotowie i Dymidczowie

Date of item:

from: 
1810
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
НБ АНУ им. В. Стефаника, г. Львов, ф.141, оп.1, д.1273 оп.1, д.1273