W sprawie zażaleń i protestów przeciw wynikom w...

CAHJP Code: 
HM3/1280.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zażaleń i protestów przeciw wynikom wyborów do Rady i Zarządu izraelickiej gminy wyznaniowej w Rożniatowie.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
43
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15455