"Wykazy liczby ludności należającej do urządów ...

CAHJP Code: 
HM2/9124.3
Collection name: 
Starostwo Powiatowe Stanisławowskie
Original name: 

"Wykazy liczby ludności należającej do urządów metrykalnyh w miejscowościach: Jezupol, Marjampol, Halicz, Stanisławów, Knihinin, Bednarów, Chryplin, Uzin, Radcza.Wykaz mieszkańców-Żydów w Jamnicy.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г.Ив.-Франковск, ф.6, оп.2, д.114