Lista płatników składki w gminie wyznaniowej ży...

CAHJP Code: 
HM2/8888.6
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Lista płatników składki w gminie wyznaniowej żydowskiej Zabłotowa.

Date of item:

from: 
1918
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. И.-Франковск, ф. 9, оп.2 д. 44