Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/8888.4
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia budżetu gmin wyznaniowych żydowskich w Śniatyniu i Zabłotowie. Lista płatników składki w gminie wyznaniowej żydowskiej Zabłotowa.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. И.-Франковск, ф. 9, оп.2, д. 42