W sprawie opodatkowania wlaściciela fabryki wo...

CAHJP Code: 
HM3/1101.19
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania wlaściciela fabryki wody sodowej Natana Günsberga w Łanczynie.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.621