O skreśleniu zaległości podatków na obrót właśc...

CAHJP Code: 
HM3/1099.05
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

O skreśleniu zaległości podatków na obrót właścicielki restauracji w Skole Natalii Lehrer

Date of item:

from: 
1936
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.358