O skreśleniu zaległości podatków na obrót handl...

CAHJP Code: 
HM3/1097.22
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

O skreśleniu zaległości podatków na obrót handlarza zbożem w Rożniatowie Solomona Widmana.

Date of item:

from: 
1938
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.155