Protokół z posiedzeńia Komitetu ratunkowego w B...

CAHJP Code: 
HM3/1084.14
Collection name: 
ŻKR. Centralny żydowski komitet ratunkowy we Lwowie
Original name: 

Protokół z posiedzeńia Komitetu ratunkowego w Bolechowie i w sprawach pomocy biednej ludności żydowskiej Bolechowa z dołączenie wykazu członków Komitetu.Protokoły z posiedzenia ludności żydowskiej w Bołszowcach w sprawie zawiązania kasy "Gmilath Chesed" celem pomocy tutejszym kupcom i rzemieślnikom, z dołączeniem wykazu członków tej kasy i osób, otrzymających pozyczki.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.505, оп.1, д.90