W sprawie pozewu Wolfa Ohrensteina (kupiec w Ho...

CAHJP Code: 
HM3/880.27
Collection name: 
Sąd grodzki w Horodence
Original name: 

W sprawie pozewu Wolfa Ohrensteina (kupiec w Horodence) przeciw Iwana Oszczypko (restoratorz w Serafińcach) o zapłacenie pobranych na kredyt napojów alkoholowych.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.245, оп.1, д.164