W sprawie pozewu Abrahama Kohna (kupiec w Horod...

CAHJP Code: 
HM3/880.19
Collection name: 
Sąd grodzki w Horodence
Original name: 

W sprawie pozewu Abrahama Kohna (kupiec w Horodence) przeciw rolników w Strzylcu o dostawy zboża lub zapłaty jego wartości.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.245, оп.1, д.76