Materiały dot zatwierdzenia statutów stowarzysz...

CAHJP Code: 
HM2/8667.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot zatwierdzenia statutów stowarzyszeń żydowskich w Hrebenowie i Skole.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1108